Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. listopadu 2013
Ohlášky
Petr Borský
02.11.2013 22:10:00
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. listopadu 2013 do 10. listopadu 2013
       
Neděle       24. června 2012 03. listopadu 2013 Hubert                      31. neděle v mezidobí / sv. Martin de Porres
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé v rodině Matúšů a Jelínkové
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vančurovu a Šromovu  
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                                
Pondělí 04. listopadu 2013 Karel Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Úterý                 16. dubna 2012 05. listopadu 2013 Miriam sv. Zachariáš a Alžběta
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 06. listopadu 2013 Liběna sv. Leonard
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 07. listopadu 2013 Saskie, Andělín sv. Wilibrord
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 08. listopadu 2013 Bohumír sv. Gottfried
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 09. listopadu 2013 Bohdan Svátek Posvěcení Lateránské baziliky
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 10. listopadu 2013 Evžen   32. neděle v mezidobí / Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Malého, rodiče a prarodiče
  z obojí strany  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu 
                   
Oznámení: Až do 8. 11. lze za obvyklých podmínek získavat odpustky duším v očistci. Modleme se za ně.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“