Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. listopadu 2013
Ohlášky
Petr Borský
09.11.2013 21:54:05
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. listopadu 2013 do 17. listopadu 2013
       
Neděle       24. června 2012 10. listopadu 2013 Evžen   32. neděle v mezidobí / Památka sv. Lva Velikého, papeže
                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Malého, rodiče a prarodiče
  z obojí strany  
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu 
 
Pondělí 11. listopadu 2013 Martin Památka sv. Martina, biskupa
   
P. Vrbiak Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Úterý                 16. dubna 2012 12. listopadu 2013 Benedikt Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 13. listopadu 2013 Tibor Památka sv. Anežky České, panny
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 14. listopadu 2013 Sáva sv. Mikuláš Tavelič
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 15. listopadu 2013 Leopold sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve
       
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Sobota 16. listopadu 2013 Otmar sv. Markéta Skotská a sv. Gertruda, panna
   
P. Boukal 13:00 hod. Býšť pohřební mše sv. za zemřelého pana Václava Jandu
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 17. listopadu 2013 Mahulena           33. neděle v mezidobí / sv. Alžběta Uherská
 
Sbírka "Na plošné pojištění"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Švihoríkovu, za zdraví a Boží pomoc
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
   
Oznámení: 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“