Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. listopadu 2013
Ohlášky
Petr Borský
16.11.2013 23:31:32
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. listopadu 2013 do 24. listopadu 2013
         
Neděle       24. června 2012 17. listopadu 2013 Mahulena           33. neděle v mezidobí / sv. Alžběta Uherská
 
Sbírka "Na plošné pojištění"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
 
   
 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Švihoríkovu, za zdraví a Boží pomoc
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
               
Pondělí 18. listopadu 2013 Romana Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Úterý                 16. dubna 2012 19. listopadu 2013 Alžběta sv. Mechtilda z Helfty
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 20. listopadu 2013 Nikola, Nikolas sv. Felix z Valois
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 21. listopadu 2013 Albert Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 22. listopadu 2013 Cecílie Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře  
   
Sobota 23. listopadu 2013 Klement Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka,
  hlavního patrona diecéze
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 24. listopadu 2013 Emílie       Slavnost Ježíše Krista Krále / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela Františka, 
                  dva syny a zetě Josefa
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Stanislava Bačinu, jeho ženu Annu, 
                  děti Stanislava a Marii a ostatní z rodiny v Pánu zesnulých,
                  spojena se křtem katechumenů: Pavly Marešové, Daniely 
                  Pawerové a Romana Češky
   
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra katechetu
   
Oznámení: Srdečně zveme na faru v Sezemicích dne 30. 11.od 9hod. do 13hod. k výrobě adventních
věnců pro benefiční prodej na podporu rodin v nouzi. Zájemci o tyto věnce ať se přihlási u kněze. 1ks za 200 Kč.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“