Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. listopadu 2013
Ohlášky
Petr Borský
23.11.2013 22:28:06
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. listopadu 2013 do 01. prosince 2013
       
Neděle       24. června 2012 24. listopadu 2013 Emílie  Slavnost Ježíše Krista Krále / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela Františka, 
                  dva syny a zetě Josefa
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Stanislava Bačinu, jeho ženu Annu, 
                  děti Stanislava a Marii a ostatní z rodiny v Pánu zesnulých.
   
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra katechetu
 
Pondělí 25. listopadu 2013 Kateřina sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Štefana Šereše
   
Úterý                 16. dubna 2012 26. listopadu 2013 Artur sv. Silvestr Guzzolini
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 27. listopadu 2013 Xénie sv. Virgil
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 28. listopadu 2013 René sv. Mansuet
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 29. listopadu 2013 Zina sv. Saturnin
       
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. ze svátku sv. Ondřeje, apoštola, obětována za farníky
               svěřených farností
   
Sobota 30. listopadu 2013 Ondřej Svátek sv. Ondřeje, apoštola
   
Od 9:00 hod. pozvání k výrobě adventních věnců na faře v Sezemiocích. Prodej a posvěcení v neděli.
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 01. prosince 2013 Iva           1. neděle  adventní / sv. Edmund Kampián
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela a celý rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Čepkovu, za zdraví a Boží pomoc
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara a celý rod
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za 
Oznámení: Sbírka "Na plošné pojištění": Kunětice 1 560,- Kč; Sezemice 4 260,- Kč; Dašice 1 131,- Kč;
Býšť 3 620,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.
Přípomínáme pozvánku na výrobu adventních věnců: sobota 30. listopadu 2013 od 09:00 hod.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“