Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. prosince 2013
Ohlášky
Petr Borský
14.12.2013 22:04:15
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. prosince 2013 do 22. prosince 2013
       
Neděle       24. června 2012 15. prosince 2013 Radana, Radan 3. neděle adventní / sv. Valerián                
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Šmahovou, manžela Františka a celý rod
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Josefa Brychtu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Prouzovu a Koutských
 
Pondělí 16. prosince 2013 Albína sv. Adelhaida
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
farníci 09:30 hod. Dašice Vánoční zdobení kostela  
 
Úterý                 16. dubna 2012 17. prosince 2013 Daniel sv. Lazar
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 18. prosince 2013 Miloslav sv. Rufus a Zosim
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
  16:00 hod. Dašice Vánoční pásmo koled dětí z Dašice  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 19. prosince 2013 Ester bl. Urban
   
farníci 09:00 hod. Sezemice Vánoční zdobení kostela  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou Marii, Josefa a syna Josefa Bajtošových
   
Pátek 20. prosince 2013 Dagmar sv. Dominik
   
  10:00 hod. Dašice Vánoční pásmo koled dětí z Dašice  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře  
   
Sobota 21. prosince 2013 Natálie sv. Petr Kanisius, kněz a učitel církve
   
farníci 13:00 hod. Býšť Vánoční zdobení kostela  
P. Šiffel 09:00 hod. Sezemice Adventní duchovní obnova na faře "Připravte cestu Pánu"
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 22. prosince 2013 Šimon 4. neděle adventní / sv. Servul 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou Eriku Kňavovou
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Reinberků
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení: Naboženství v Dašicích příští týden odpadá. Zdobení kostelů před vánocemi-viz rozpis. Možnost
svátosti smíření před vánocemi lze kdykoliv na požádání po mši sv. v týdnu.
Administrátor:                      Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“