Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. prosince 2013
Ohlášky
Petr Borský
21.12.2013 19:37:36
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. prosince 2013 do 29. prosince 2013
       
Neděle       24. června 2012 22. prosince 2013 Šimon 4. neděle adventní / sv. Servul 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou Eriku Kňavovou
 
P.Brožek 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Reinberků
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                                  
Pondělí 23. prosince 2013 Vlasta sv. Jan Kentský, kněz
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Úterý                 16. dubna 2012 24. prosince 2013 Adam a Eva Štědrý den (večerní mše z vigilie slavnosti Narození Páně)
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností    
   
P. Vrbiak 22:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Boží milost pro společenství kolem Lenky Klosové  
   
P. Vrbiak 24:00 hod. Sezemice půlnoční mše sv. obětována za farníky všech svěřených farností  
   
Středa 25. prosince 2013 Slavnost Narození Páně       1. svátek vánoční
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
  V Sezemicích od 17 hodin vánoční pásmo pěveckého sboru ROLNIČKA.   
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 26. prosince 2013 Štěpán Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka     2. svátek vánoční
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  +Jozefa, manž. Máriu asyna Jozefa Bajtošových
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pátek 27. prosince 2013 Žaneta Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 28. prosince 2013 Bohumila Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 29. prosince 2013 Judita  Svátek Svaté Rodiny Ježíše. Marie a Josefa / sv. Tomáš Becket
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelého Jaroslava Skalického
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
OZNÁMENÍ: Hledají se dobrovolníci na Tříkrálovou sbírku ve dnech 3. – 11. ledna 2014 . 
Administrátor:                        Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“