Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. ledna 2014
Ohlášky
Petr Borský
05.01.2014 09:41:50
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. ledna 2013 do 12. ledna 2014
     
Neděle       24. června 2012 05, ledna 2013 Dalimil 2. neděle po Narození Páně / sv. Eduard
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Štěpána Starinského
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou i zemřelou rodinu Burdovou
 
  mše sv. obětována za farniky svěřených farností
   
 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za živou i zemř. Rodinu Vohralíkovu a Jirsovu
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
               
Pondělí 06. ledna 2013   Slavnost Zjevení Páně / sv. Tří Králové
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Úterý                 16. dubna 2012 07. ledna 2013 Vilma sv. Rajmund z Peňafortu
  den beze mše sv.
   
Středa 08. ledna 2014 Čestmír sv. Severín
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována na poděkování za 20 let společného života
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 09. ledna 2014 Vladan sv. Julián
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 10. ledna 2014 Břetislav sv. Agathon (Dobromil)
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemř. Ladislava Brandejse
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 11. ledna 2014 Bohdana ct. Marie Elektra
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 12. ledna 2013 Pravoslav Svátek Křtu Páně /sv. Probus
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farniky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farniky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za zemř. Václava Štěrovského a rodiče z obojí strany
   
OZNÁMENÍ: Hledají se ještě další dobrovolníci k doplnění na Tříkrálovou sbírku do 11. ledna 2014 .
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“