Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. ledna 2014
Ohlášky
Petr Borský
18.01.2014 21:41:31
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. ledna 2014 do 26. ledna 2014
       
Neděle       24. června 2012 19. ledna 2014 Doubravka 2. neděle v mezidobí / sv. Márius a Marta a jejich synové
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ladislava Tučka a celý rod a za manžele Půlpánovy
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Pondělí 20. ledna 2014 Ilona, Sebastián sv. Fabián, papež a mučedník, a Šebestián, mučedník
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
 
Úterý                 16. dubna 2012 21. ledna 2014 Běla Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 22. ledna 2014 Slavomír sv. Vincens, jáhen a mučedník
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 23. ledna 2014 Zdeněk sv. Ildefons
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 24. ledna 2014 Milena Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. ze Svátku Obrácení sv. Pavla, apoštola obětována
                za farníky svěřených farností
  po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 25. ledna 2014 Miloš Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 26. prosince 2013 Zora 3. neděle v mezidobí / Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení: Tento týden se modlíme za jednotu křesťanů
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“