Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. ledna 2014
Ohlášky
Petr Borský
25.01.2014 22:42:38
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. ledna 2014 do 02. února 2014
       
Neděle       24. června 2012 26. ledna 2013 Zora 3. neděle v mezidobí / Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za ...
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                                  
Pondělí 27. ledna 2014 Ingrid sv. Anděla Mericiová, panna
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadaná)
   
Úterý                 16. dubna 2012 28. ledna 2014 Otýlie Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 29. ledna 2014 Zdislava sv. Sulpicius
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadaná)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 30. ledna 2014 Robin sv. Martina
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadaná)
   
Pátek 31. ledna 2014 Marika Památka sv. Jana Boska, kněze
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. obětovaná za zemřelou Hanu Hemelíkovou
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadaná)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 01. února 2014 Hynek Sobotní památka Panny Marie / sv. Pionius
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele našich farností, litanie loretánská
                 a zásvětná modlitba k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 02. února 2013 Nela Svátek Uvedení Páně do chrámu / Hromnice
  Den osob zasvěcených Bohu
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za ...
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Dagmar Seidlovou, bratra Ladislava a oboji rodiče
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
                   
OZNÁMENÍ:  Na 2. února Hromnice - průvod a žehnání svíček. Nezapomeňte si přinést svíčky.
Administrátor:                        Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“