Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. února 2014
Ohlášky
Petr Borský
01.02.2014 21:26:30
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. února 2014 do 09. února 2014
     
Neděle       24. června 2012 02. února 2014 Nela Svátek Uvedení Páně do chrámu / Hromnice
  Den osob zasvěcených Bohu
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodiny Hokovu, Čermákovu a Šlímovu
 
 
   
 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Tomáše Schallera
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Dagmar Seidlovou, bratra Ladislava a obojí rodiče
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
               
Pondělí 03. února 2014 Blažej sv. Blažej, biskup a mučedník, sv. Ansgar, biskup
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s udílením svatoblažejského požehnání
   
Úterý                 16. dubna 2012 04. února 2014 Jarmila sv. Ondřej Corsini
 
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 05. února 2014 Dobromila Památka sv. Agáty, panny a mučednice
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 06. února 2014 Vanda Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 07. února 2014 Veronika sv. Richard
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 08. února 2014 Milada sv. Jeroným Emiliani, sv. Josefina Bakhita, panna, ct. Mlada
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 09. února 2014 Apolena 5. neděle v mezidobí / sv. Apollonie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Helenu Burdovou
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa a Miladu Navrátilovy a Josefa Valentu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka a Marii Vohralíkovy
                   
OZNÁMENÍ: V pondělí při mši svaté bude udělováno svatoblažejské požehnání pouze v Sezemicích.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“