Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. února 2014
Ohlášky
Petr Borský
15.02.2014 22:34:02
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. února 2014 do 23. února 2014
       
Neděle       24. června 2012 16. února 2014 Ljuba 6. neděle v mezidobí / sv. Juliána
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za   Oldřicha Burdu
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kosinovu a Schejbalovu
 
Pondělí 17. února 2014 Miloslava sv. Alexius a druhové
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
 
Úterý                 16. dubna 2012 18. února 2014 Gizela sv. Simeon 
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 19. února 2014 Patrik sv. Godšalk
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 20. února 2014 Oldřich sv. Nikefor
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za vikariátní společenství kněží
   
  17:00 hod. Dašice mše sv. zrušena  v kostele modlitba růžence
   
Pátek 21. února 2014 Lenka, Eleonora sv. Petr Damiani
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. ze Svátku Stolce svatého Petra, apoštola obětována
                za farníky svěřených farností
  20:00 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" - na faře
   
Sobota 22. února 2014 Petr Svátek Stolce svatého Petra, apoštola
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za řeh. Růženu Martinčovu (26)
     
Neděle       24. června 2012 23. února 2014 Svatopluk 7. neděle v mezidobí / sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
   
Sbirka na "Svatopetrský haléř"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována P. Josefa Beneše
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Málkovou, manžela a rodiče z obojí strany
                   
Oznámení: O sedmé neděli v mezidobí je sbírka určena na "Svatopetrský haléř"
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“