Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. února 2014
Ohlášky
Petr Borský
22.02.2014 21:57:12
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. února 2014 do 02. března 2014
       
Neděle       24. června 2012 23. února 2014 Svatopluk 7. neděle v mezidobí / sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
 
Sbírka na "Svatopetrský haléř"
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za †  P. Josefa Beneše
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Málkovou, manžela a rodiče z obojí strany
                                  
Pondělí 24. února 2014 Matěj, Matyáš sv. Modest
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  † Thdr Václava Zemance, kanovníka HK
   
Úterý                 16. dubna 2012 25. února 2014 Liliana sv. Valburga
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 26. února 2014 Dorota sv. Alexandr
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za † Františka Nováka, děkana z Chrasti
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 27. února 2014 Alexandr sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za † P. Zdislause Josefa Falta, OFMCap.
   
Pátek 28. února 2014 Lumír sv. Roman
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za † P. Ladislava Šidáka, faráře z Hronova
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 01. března 2014 Bedřich Sobotní památka Panny Marie / sv. Suitbert
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele našich farností , litanie loretánská
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 02. března 2014 Anežka 8. neděle v mezidobí / sv. Simplicius
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodiny Vlasákovu, Mlčochovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
                   
Administrátor:                        Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“