Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. března 2014
Ohlášky
Petr Borský
01.03.2014 14:02:07
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. března 2014 do 09. března 2014
     
Neděle       24. června 2012 02. března 2014 Anežka 8. neděle v mezidobí / sv. Simplicius
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodiny Vlasákovu, Mlčochovu a Ráčkovu
 
 
   
 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  † Miroslava Macase a Pavla Dvořáka
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za  † Elišku Jenešovou, rodiče a sourozence
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
               
Pondělí 03. března 2014 Kamil sv. Kunhuta
   
  Světový den modliteb
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za řeh. Růženu Martinčovu (27)
   
Úterý                 16. dubna 2012 04. března 2014 Stela sv. Kazimír
 
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 05. března 2014 Kazimír Popeleční středa / sv. Teofil
  "Den přísného postu"        
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za řeh. Růženu Martinčovu (26)
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za řeh. Růženu Martinčovu (25)
   
Čtvrtek 06. března 2014 Miroslav bl. Friedrich
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za řeh. Růženu Martinčovu (24)
   
Pátek 07. března 2014 Tomáš sv. Perpetua a Felicita
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za    Romana Ryšavého a jeho rodiče
  po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 08. března 2014 Gabriela sv. Jan z Boha
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za † řeh. Růženu Martinčovu (23)
     
Neděle       24. června 2012 09. března 2014 Františka 1. neděle postní / sv. Františka Římská
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Víchovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
OZNÁMENÍ: Sbírka "Svatopetrský haléř": Kunětice 727,- Kč, Sezemice 3 153,- Kč, Dašice 1 058,- Kč 
a Býšť 4 880,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh  zaplať.  
Administrátor:                      Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“