Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. března 2014
Ohlášky
Petr Borský
15.03.2014 22:02:20
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. března 2014 do 23. března 2014
       
Neděle       24. června 2012 16. března 2014 Elena, Herbert 2. neděle postní / sv. Heribert
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Šmahu, Marii manželku a celý rod  
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa Uhlíře, rodiče a Josefa Svobodu  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
 
Pondělí 17. března 2014 Vlastimil sv. Patrik, biskup
     
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeh. Růženu Martinčovu (21)
 
Úterý                 16. dubna 2012 18. března 2014 Eduard sv. Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 19. března 2014 Josef Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za † řeh. Růženu Martinčovu (20)
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. v kapli Sv. Josefa v Zámostí  
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 20. března 2014 Světlana sv. Archip
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za † řeh. Růženu Martinčovu (19)
   
Pátek 21. března 20014 Radek bl. Serapion
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeh. Růženu Martinčovu (18)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 22. března 2014 Leona, Lea sv. Epafrodit
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice pohřební mše sv. obětovánaza zemřelou Jarmilu Meduláňovou
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 23. března 2014 Ivona 3. neděle postní / sv. Turibius z Mongroveja
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Krpatu a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
                   
Oznámení: Svátost smíření lze požádat před i po každé mši sv. - dle domluvy se sloužícím knězem.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“