Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. března 2014
Ohlášky
Petr Borský
22.03.2014 21:37:40
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. března 2014 do 30. března 2014
       
Neděle       24. června 2012 23. března 2014 Ivona 3. neděle postní / sv. Turibius z Mongroveja
 
Sbírka "Plošné pojištění"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za † Josefa Krpatu a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rod Holečků a Mandysů
                                  
Pondělí 24. března 2014 Gabriel sv. Kateřina Švédská
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeh. Růženu Martinčovu (17)
   
Úterý                 16. dubna 2012 25. března 2014 Marián Slavnost Zvěstování Páně
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Středa 26. března 2014 Emanuel sv. Kastulus
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření + křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za † řeh. Růženu Martinčovu (16)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 27. března 2014 Dita sv. Rupert
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření + křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za † řeh. Růženu Martinčovu (15)
   
Pátek 28. března 20014 Soňa sv. Rogát
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření + křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeh. Růženu Martinčovu (14)
P. Vrbiak 19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 29. března 2014 Taťána bl. Ludolf
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření + křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 30. března 2014 Arnošt 4. neděle postní (RADOSTNÁ) / sv. Jan Klimak
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za † Josefa Šmahu, Josefa Jelínka a Josefa Dostála
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
                   
Oznámení: V neděli 30. března při "RADOSTNÉ" mši svaté proběhne ve farnostech Dašice, Sezemice, 
Býšť ochutnávka "MISIJNÍHO KOLÁČE". Výtěžek ochutnávky bude odevzdán na některý z projektů
Papežského misijního díla v Africe.
Svátost smíření lze požádat před i po každé mši svaté - dle domluvy se sloužícím knězem.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“