Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. března 2014
Ohlášky
Petr Borský
29.03.2014 22:40:25
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. března 2014 do 06. dubna 2014
     
Neděle       24. června 2012 30. března 2014 Arnošt 4. neděle postní / sv. Jan Klimak
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za † Josefa Šmahu, Josefa Jelínka a Josefa Dostála
 
 
   
 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rod Holečků a Mandysů
               
Pondělí 31. března 2014 Kvido bl. Balbína
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (14)
   
Úterý                 16. dubna 2012 01. dubna 2014 Hugo sv. Makarius
 
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 02. dubna 2014 Erika sv. František z Pauly, poustevník
           
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Býšť křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (13)
   
Čtvrtek 03. dubna 2014 Richard sv. Nikita
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (12)
   
Pátek 04. dubna 2014 Ivana sv. Izidor, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (11)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 05. dubna 2014 Miroslava sv. Vincenc Ferrerský, kněz
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele, zásvětná 
                  modlitba, litanie loretánská
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 06. dubna 2014 Vendula 5. neděle postní / sv. Notger
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou Marii Novákovou
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče z obojí 
                 strany
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (10)
                   
OZNÁMENÍ: Sbírka "Plošné pojištění": Kunětice 533,- Kč, Sezemice 1 840,- Kč, Dašice 1 680,- Kč, Býšť 5 965,- Kč.
O svátost smíření lze požádat před i po každé mši sv. - dle domluvy se sloužícím knězem.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“