Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. dubna 2014
Ohlášky
Petr Borský
12.04.2014 17:02:20
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. dubna 2014 do 20. dubna 2014
       
Neděle       24. června 2012 13. dubna 2014 Aleš KVĚTNÁ  NEDĚLE / sv. Martin I.
Sbírka na "Potřeby diecéze"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela, dcery a zetě 
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Keroušovu a Jiroutovu   
 
Pondělí Svatého týdne 14. dubna 2014 sv. Lambert
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (7) 
 
Úterý                 16. dubna 2012 Svatého týdne 15. dubna 2014 sv. Anastázie
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření 
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (6) 
   
Středa Svatého týdne 16. dubna 2014 sv. Bernadeta Soubirousová
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření 
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (5) 
       
           Zelený čtvrtek                  17. dubna 2014 sv. Inocenc
   
  09:30 hod. Hr. Králové MISSA CHRISMATIS - svěcení posvátných olejů
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. na památku Večeře Páně
po skončení mše sv. Sezemice možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě - do 19:30 hod.
   
Velký pátek 18. dubna 2014 sv. Krescenc
  "den přísného postu"  
  15:00 hod. Sezemice křížová cesta
  15:00 hod. Dašice křížová cesta
  15:00 hod. Býšť křížová cesta
P. Kylar 17:00 hod. Býšť velkopáteční obřady  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice velkopáteční obřady  
po skončení obřadů Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu - do 20:00 hod.
   
Bílá sobota 19. dubna 2014 sv. Ema, sv. Lev IX.
   
od 15:00 hod. Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu - do 16:00 hod.
   
P. Sokol 18:00 hod. Býšť Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - velikonoční vigilie
P. Vrbiak 20:00 hod. Sezemice Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - velikonoční vigilie
     
Neděle       24. června 2012 20. dubna 2014 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / sv. Hugo
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za P. Ladislava Michaličku
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována - poděkování za dar 80 let života
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Kunětice mše sv. spojena se křstem Alberta Křičenského
                   
Oznámení: V Sezemicích po skončení obřadů velikonoční vigilie jsou věřící srdečně zvání na"AGAPE" na faru.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“