Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. dubna 2014
Ohlášky
Petr Borský
19.04.2014 14:27:38
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. dubna 2014 do 27. dubna 2014
       
Neděle       24. června 2012 20. dubna 2014 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / sv. Hugo
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za P. Ladislava Michaličku
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  † rodinu Kaloudovu 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována - poděkování za dar 80 let života
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Kunětice mše sv. spojena se křtem Alberta Křičenského
                   
Pondělí velikonoční 21. dubna 2014 sv. Anselm
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Máriu a Teréziu za šťastnou hodinu smrti
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  † Albina a Felixa
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za požehnání, zdraví a radost pro Máriu
   
Úterý                 16. dubna 2012 velikonoční 22. dubna 2014 sv. Leonid
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa velikonoční 23. dubna 2014 Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (5) 
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 velikonoční 24. dubna 2014 sv. Jiří, mučedník
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice Pohřební mše sv. za Miloslavu Metelkovou z Časů
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. ze svátku sv. Marka, evangelisty  za † Růženu Martinčovu (4) 
   
Pátek velikonoční 25. dubna 2014 Svátek sv. Marka, evangelisty
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (3) 
P. Vrbiak 20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota velikonoční 26. dubna 2014 sv. Richarius
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 27. dubna 2014 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) / sv. Zita
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Hokovu, Čermákovu a Šlímovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Benišovu a Štěpánkovu
 
Oznámení: Sbírka na "Potřeby diecéze": Kunětice 255,- Kč, Sezemice 1 860,- Kč, Dašice 1 062,- Kč
a Býšť 2 754,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“