Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. dubna 2014
Ohlášky
Petr Borský
26.04.2014 17:46:05
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. 4. 2014 do 4. 5. 2014
     
Neděle       24. června 2012 27. dubna 2014 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) / sv. Zita
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Hokovu, Čermákovu a Šlímovu
 
 
   
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována výročí 100 let od narození  † Oldřicha Ulrycha
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť patrocinium kostela - mše sv. obětována za rodinu Benišovu a Štěpánkovu
               
Pondělí 28. dubna 2014 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík M. Grignon z Montfortu, kněz 
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (3) 
   
Úterý                 16. dubna 2012 29. dubna 2014 Robert Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
  patronky Evropy
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Mariánskou družinu
   
Středa 30. dubna 2014 Blahoslav sv. Zikmund, mučedník, sv. Pius V., papež
           
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (2)
   
Čtvrtek 01. května 2014 Svátek práce sv. Josef Dělník
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice Májová pobožnosť + litanie k sv. Josefovi v kapli sv. Josefa v Zámostí
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (1)
   
Pátek 02. května 2014 Zikmund Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za požehnání, zdraví a radostr pro Marii
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 03. května 2014 Alexej Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele, zásvětná 
                  modlitba, litanie loretánská
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za uzdravení Terezie Telúchové
     
Neděle       24. června 2012 04. května 2014 Květoslav 3. neděle velikonoční / sv. Florián
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  † Karla Čelouda a rodiče
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Joseta ježka, rodiče a sestru
   
Oznámení: Bělečko je posunuto na další neděli 11. května s Poutní mši svatou.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“