Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. května 2014
Ohlášky
Petr Borský
03.05.2014 21:45:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 04. května 2014 do 11. května 2014
                   
Neděle       24. června 2012 04. května 2014 Květoslav 3. neděle velikonoční / sv. Florián
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Patera Ludvíka Horu
   
 
   
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  † Karla Čelouda a rodiče
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru
               
Pondělí 05. května 2014 Klaudie sv. Gothard
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (2)+májová pob.
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 06. května 2014 Radoslav sv. Jan Sarkandr, kněz a mučedník
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 07. května 2014 Stanislav sv. Benedikt II.
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Hor.Ředice pohřební obřady zemřelého p. Václava Jelínka
  výuka náboženství v Býšti odpadá z důvodu pohřbu v Ředicích
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (1)+májová pob.
   
Čtvrtek 08. května 2014 Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za uzdravení Terézie Teľúchové + májová pobožnost
   
Pátek 09. května 2014 Ctibor sv. Hermus
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za uzdravení Terézie Teľúchové + májová pobožnost
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 10. května 2014 Blažena sv. Izidor z Madridu a sv. Job
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře),
                  spojena s májovou pobožností
       
Neděle       24. června 2012 11. května 2014 Svatava 4. neděle velikonoční / sv. Ignác z Láconi
   
Sbírka na "Kněžský seminář"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. za Annu Kučerovou a ostatní členy rodiny Kučerovy a Kubátovy
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Hrádkovu a rodiče Markovy
   
   
   
  15:00 hod. Býšť mariánská pěší pouť z Býště (od kostela) do Bělečka (kaplička)  
P. Vrbiak po příchodu Bělečko poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení: Zveme na pěší mariánskou pouť z Býště (od kostela) do Bělečka (kaplička) 11. května 2014
 Dále nabízíme přípravu na Svátost biřmování všem, kdo ji chtějí příjmout, ať se nahlásí u kněze.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“