Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. května 2014
Ohlášky
Petr Borský
13.05.2014 13:37:04
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. května 2014 do 18. května 2014
       
Neděle       24. června 2012 11. května 2014 Svatava 4. neděle velikonoční / sv. Ignác z Láconi
   
Sbírka na "Kněžský seminář"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. za Annu Kučerovou a ostatní členy rodiny Kučerovy a Kubátovy
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Hrádkovu a rodiče Markovy
   
  15:00 hod. Býšť mariánská pěší pouť z Býště (od kostela) do Bělečka (kaplička)
   
P. Vrbiak po příchodu Bělečko poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Pondělí 12. května 2014 Pankrác sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus, mučedníci
     
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice tichá adorace za Královéhradeckou diecézi    
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Královéhradeckou diecezi, mariánská pobožnost
 
Úterý                 16. dubna 2012 13. května 2014 Servác sv. Ondřej Hubert Fournet, Panna Maria Fatimská
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 14. května 2014 Bonifác Svátek sv. Matěje, apoštola
   
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností, mariánská pobožnost
       
Čtvrtek 15. května 2014 Žofie, Sofie sv. Žofie
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Prachovice poutní mše sv. obětována (nezadaná intence), mariánská pobožnost
   
Pátek 16. května 2014 Přemysl Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
  hlavního patrona Čech
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice CESTA SVĚTLA
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností, mariánská pobožnost
P. Vrbiak 20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 17. května 2014 Aneta sv. Paschal Baylon
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována zauzdravení Terézie Telúchové
                  mariánská pobožnost
     
Neděle       24. června 2012 18. května 2014 Nataša 5. neděle velikonoční / sv. Jan I.
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodiny Vlasákovu, Ráčkovu a Mlčochovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana Tichého, manželku, syny a dcery a rodiče 
                  z obojí strany
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení: Nabízíme přípravu na Svátost biřmování všem, kdo ji chtějí přijmout, ať se přihlásí u kněze. 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“