Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. května 2014
Ohlášky
Petr Borský
17.05.2014 22:10:46
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. května 2014 do 25. května 2014
       
Neděle       24. června 2012 18. května 2014 Nataša 5. neděle velikonoční / sv. Jan I.
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodiny Vlasákovu, Ráčkovu a Mlčochovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována zaJana Tichého, manželku, syny a dcery, rodiče 
                  z obojí strany a za manžela Karla Sedlaříka  
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Pondělí 19. května 2014 Ivo sv. Petr Celestýn
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence podle kalendáře), mariánská pobožnost
   
Úterý                 16. dubna 2012 20. května 2014 Zbyšek sv. Klement Maria Hofbauer, kněz, sv. Bernardin Sienský, kněz
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 21. května 2014 Monika sv. Ondřej Bobola
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:20 hod. Býšť CESTA SVĚTLA
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována (nezadaná intence), mariánská pobožnost
   
Čtvrtek 22. května 2014 Emil sv. Julie, sv. Rita z Cascie, řeholnice
   
P. Vrbiak 18:20 hod. Dašice CESTA SVĚTLA
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována (nezadaná intence), mariánská pobožnost
   
Pátek 23. května 2014 Vladimír sv. Jan Křtitel de Rossi
                   
  NOC KOSTELŮ
   
  výuka náboženství na ZŠ v Dašicích zrušena
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (nezadaná intence), mariánská pobožnost
  po mši sv. Sezemice kostel Nejsvětější Trojice - pozvání k NOCI KOSTE  
   
Sobota 24. května 2014 Jana, Vanesa sv. Vincent Lerinský
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Horní Rov. pohřební mše sv. za † Margitu Svatoňovou
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře),
                      marianská pobožnost
     
Neděle       24. června 2012 25. května 2014 6. neděle velikonoční / sv. Beda Ctihodný, Řehoř VII. A sv. Marie Magdaléna de Pazzi
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Rambouskovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Bisovy
 
Oznámení: Od pondělí 19. května dochází ve farnostech mimo neděl ke změně začátku mše sv. -na 19 hod.
                    Pozvání na NOC KOSTELŮ - 23. května 2014 (pátek) 
                    Sbírka na "Kněžský seminář": Kunětice 710,- Kč, Sezemice 2 510,- Kč, Dašice 1 216 ,- Kč
                    a Býšť 2 535,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“