Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. května 2014
Ohlášky
Petr Borský
24.05.2014 22:18:08
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. května 2014 do 1. června 2014
     
Neděle       24. června 2012 25. května 2014 6. neděle velikonoční / sv. Beda Ctihodný, Řehoř VII. A sv. Marie Magdaléna de Pazzi
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
 
   
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Rambouskovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Bisovy
               
Pondělí 26. května 2014 Filip Památka sv. Filipa Neriho, kněze
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kostěnice mariánská mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Úterý                 16. dubna 2012 27. května 2014 Valdemar sv. Augustin z Cantenbury, biskup
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 28. května 2014 Vilém sv. Emil
           
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť  mše sv. z vigilie Slavnosti Nanebevstoupení Páně
   
Čtvrtek 29. května 2014 Maxmilián, Maxim Slavnost Nanebevstoupení Páně/ sv. Maximin
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pátek 30. května 2014 Ferdinand sv. Zdislava
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 31. května 2014 Kamila Svátek Navštívení Panny Marie
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele, zásvětná modlitba,
                  litanie loretánská
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice křest Tima Zacha
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 01. června 2014 Laura 7. neděle velikonoční / Památka sv. Justina, mučedníka
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Oznámení: 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“