Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. června 2014
Ohlášky
Petr Borský
28.06.2014 22:03:48
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. června 2014 do 06. července 2014
                   
Neděle       24. června 2012 29. června 2014 Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ladislava Tučka, sestru Marii, manžela  Václava,
   
  Růženu a Františka Půlpánovy a za Františku a Matěje Jiroutovy
   
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Drašnarovu a Půhoných
   
  16.00 hod. Býšť koncertní vystoupení sopranistky Magdaleny Vlasákové 
   
  17.00 hod. Sezemice koncert studentů konzervatoře v Pardubicích  
  na podporu sbírky na varhany  
               
Pondělí 30. června 2014 Šárka sv. prvomučedníků římských
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. zrušena
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 01. července 2014 Jaroslava sv. Theobald
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 02. července 2014 Patricie sv. Ota
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. zrušena
   
Čtvrtek 03. července 2014 Radomír Svátek sv. Tomáše, apoštola
 
 
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. zrušena
   
Pátek 04. července 2014 Prokop Památka sv. Prokopa, opata, sv. Alžběty Portugalské
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Sokol 18:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Sokol 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boží milost a požehnání pro manželé Lédrovy
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 05. července 2014 Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa
      patronů Evropy      
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 06. července 2014 13. neděle v mezidobí / sv. Marie Gorettiová
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazená)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za zemřelou maminku, babičku a prababičku
   
   
                  Annu Vohnoutkovou z Hoděšovic k nedožitým 90. narozeninám,
                  za jejího zemřelého manžela Jaroslava
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
P. Milan Vrbiak nebude v týdnu od 30. 07. do 04. 07. 2014 přítomen z důvodu čerpání řádné dovolené..
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“