Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. července 2014
Ohlášky
Petr Borský
05.07.2014 17:43:01
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. července 2014 do 13. července 2014
       
Neděle       24. června 2012 06. července 2014 14. neděle v mezidobí / sv. Marie Gorettiová
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za zemřelou maminku, babičku a prababičku
                  Annu Vohnoutkovou z Hoděšovic k nedožitým 90. narozeninám,
                  za jejího zemřelého manžela Jaroslava
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Pondělí 07. července 2014 Bohuslava sv. Wilibald
     
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Úterý                 16. dubna 2012 08. července 2014 Nora sv. Kilián
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 09. července 2014 Drahoslava sv. Augustina Žao Ronga kněze, a druhů, mučedníků, a sv. Veronika Giulianiová
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 10. července 2014 Amálie, Libuše sv. Amálie
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 11. července 2014 Olga Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 12. července 2014 Bořek sv. Qualbert
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 13. července 2014 Markéta 15. neděle v mezidobí / sv. Jindřich
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou, paní 
                  Radoslavu Novákovou a pana Jiroutka
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Františka Vohralíkovy
       
Oznámení: Sbírka "Charita": Kunětice 360,- Kč, Sezemice 1 862,- Kč, Býšť 41 826,- Kč a Dašice 914,- Kč.
Všem dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“