Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. července 2014
Ohlášky
Petr Borský
12.07.2014 14:04:42
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. července 2014 do 20. července 2014
       
Neděle       24. června 2012 13. července 2014 Markéta 15. neděle v mezidobí / sv. Jindřich
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Jana Hanzla, manželku a syna Josefa
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou, paní 
                  Radoslavu Novákovou a pana Jiroutka
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Františka Vohralíkovy
                   
Pondělí 14. července 2014 Karolína bl. Hroznata, mučedník, a sv. Kamil de Lellis, kněz
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý                 16. dubna 2012 15. července 2014 Jindřich Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 16. července 2014 Luboš Panna Marie Karmelská
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele našich farností,
  loretánská litanie a zásvětná modlitba
   
Čtvrtek 17. července 2014 Martina bl. Česlav a sv. Hyacint, kněží
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Pátek 18. července 2014 Drahomíra sv. Emilián
               
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře             
   
Sobota 19. července 2014 Čeněk sv. Makrina
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 20. července 2014 16. neděle v mezidobí / sv. Eliáš a sv. Apolinář
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Květu a Jaroslava Berákovy, za Annu Valentovou
                  a celý rod
                  křest Vanesky Kieu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Bartošovu
 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“