Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. července 2014
Ohlášky
Petr Borský
20.07.2014 09:57:12
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. července 2014 do 27. července 2014
     
Neděle       24. června 2012 20. července 2014 16. neděle v mezidobí / sv. Eliáš a sv. Apolinář
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
 
   
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Květu a Jaroslava Berákovy, za Annu Valentovou
                  a celý rod                  křest Vanesky Kieu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Bartošovu
   
Pondělí 21. července 2014 Vítězslav sv. Vavřinec z Brindisi
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý                 16. dubna 2012 22. července 2014 Magdaléna Památka sv. Marie Magdalény
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 23. července 2014 Libor Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
           
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Čtvrtek 24. července 2014 Kristýna sv. Kristina
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice Pohřební mše sv. za zemřelého p. Siručku
   
Pátek 25. července 2014 Jakub Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola / sv. Kryštof
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 26. července 2014 Anna Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 27. července 2014 17. neděle v mezidobí / sv. Gorazd a druhové
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodiny Volfovu, Ročkovu a Kavkovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bekovou, bratra, syna Václava a vnuka Petra
   
Oznámení: Sbírka školních potřeb pro děti z rodin, které se nacházejí v tíživé situaci probíhá až do 30. srpna 2014
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“