Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. července 2014
Ohlášky
Petr Borský
26.07.2014 19:30:25
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. července 2014 do 03. srpna 2014
                   
Neděle       24. června 2012 27. července 2014 17. neděle v mezidobí / sv. Gorazd a druhové
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodiny Volfovu, Ročkovu a Kavkovu
   
 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Annu a Františka Svědirohovy a rodiče 
                 z obojí strany
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bekovou, bratra, syna Václava a vnuka Petra
               
Pondělí 28. července 2014 Viktor sv. Nazarius a Celsus
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 29. července 2014 Marta Památka sv. Marty
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 30. července 2014 Bořivoj sv. Petr Chryzolog
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Čtvrtek 31. července 2014 Ignác Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
 
 
P. Vrbiak 18:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Pátek 01. srpna 2014 Oskar Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 02. srpna 2014 Gustav sv. Eusebius z Vercelli, sv. petr Julián Eymard
               
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele našich farností,
                  loretánská litanie a zásvětná modlitba
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 03. srpna 2014 18. neděle v mezidobí / sv. Lydie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Ladislava Martínka a celý rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za zemřelého manžela Roberta Vanýska z Pardubic
   
 
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
                   
Oznámení: Sbírka školních potřeb pro děti z rodin, které se nacházejí v tíživé situaci, probíhá až do 30. srpna
                    2014.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“