Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. srpna 2014
Ohlášky
Petr Borský
02.08.2014 19:53:47
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. srpna 2014 do 10. srpna 2014
       
Neděle       24. června 2012 03. srpna 2014 Miluše 18. neděle v mezidobí / sv. Lydie
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Ladislava Martínka a celý rod
       
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Pondělí 04. srpna 2014 Dominik, Dominika Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Úterý                 16. dubna 2012 05. srpna 2014 Kristián, Milivoj Posvěcení římské baziliky Panny Marie
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 06. srpna 2014 Oldřiška Svátek Proměnění Páně      
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 07. srpna 2014 Lada sv. Kajetán, kněz, sv. Sixtus II., papež a druhů, mučedníků
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice pohřební obřady zemř. Josefa Kudrny z Práchovic
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 08. srpna 2014 Soběslav Památka sv. Dominika, kněze
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice pohřební mše sv. obětována za zemř. Jaroslavu Srazilovou
   
Sobota 09. srpna 2014 Roman Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 10. srpna 2014 Vavřinec 19. neděle v mezidobí / Svátek sv. Vavřince, mučedníka
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Knauteovou a prof. Zdeňka Knaute
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla a celý rod
       
Oznámení: Sbírka školních potřeb pro děti z rodin, které se nacházejí v tíživé situaci, probíhá až do 30. srpna
                    2014.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“