Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. srpna 2014
Ohlášky
Petr Borský
09.08.2014 23:18:29
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. srpna 2014 do 17. srpna 2014
       
Neděle       24. června 2012 10. srpna 2014 Vavřinec 19. neděle v mezidobí / Svátek sv. Vavřince, mučedníka
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Knauteovou a prof. Zdeňka Knaute
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla a celý
                  rod
                   
Pondělí 11. srpna 2014 Zuzana Památka sv. Kláry, panny
     
    Sezemice mše sv. zrušena      
               
Úterý                 16. dubna 2012 12. srpna 2014 Klára sv. Jana Františka de Chantal, řeholnice, sv. Euplus
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 13. srpna 2014 Alena sv. Poncián, papež,  sv. Hippolyt, kněz a mučedník, a sv. Jan Berchmans
   
    Býšť mše sv. zrušena    
     
Čtvrtek 14. srpna 2014 Alan, Sylva Památka Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
     
    Dašice mše sv. zrušena    
     
Pátek 15. srpna 2014 Hana Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
               
  19:00 hod. Sezemice LITANIE K PANNĚ MARII - LORETÁNSKÉ
  potom pozvání k modlitbě Slavného růžence a společenství sdílení na faře   
   
Sobota 16. srpna 2014 Jáchym sv. Štěpán Uherský
   
P. Sokol 19:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče z obojí strany
     
Neděle       24. června 2012 17. srpna 2014 Petra 20. neděle v mezidobí / sv. Myron
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována zemřelého manžela Roberta Vanýska z Pardubic
   
                   
Oznámení: P. M. Vrbiak bude od 10. srpna do 17. srpna 2014 na exercíciích.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“