Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. srpna 2014
Ohlášky
Petr Borský
24.08.2014 08:44:09
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. srpna 2014 do 31. srpna 2014
                   
Neděle       24. června 2012 24. srpna 2014 21. neděle v mezidobí / Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodiny Hokovu, Čermákovu a Šlímovu
   
 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Emila Reinberka, jeho rodiče a celý rod
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována 
  za rodinu Vondoušovu, Goppoldovu, Meislovu a Kühnelovu
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice křest Nely Patkaňové
               
Pondělí 25. srpna 2014 Radim sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové, mučedníci, sv. Josef Kalasanský, kněz
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 26. srpna 2014 Luděk ct. Marin Středa
               
P. Vrbiak 13:00 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemř. Stanislava Pokorného z Chvojence
   
Středa 27. srpna 2014 Otakar Památka sv. Moniky
   
  Býšť mše sv. zrušena    
       
Čtvrtek 28. srpna 2014 Augustýn Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
 
 
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Pátek 29. srpna 2014 Evelína Památka Umučení sv. Jana Křtitele
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 30. srpna 2014 Vladěna sv. Fiakr
               
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 31. srpna 2014 22. neděle v mezidobí / sv. Rajmund
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Jaroslava Šťástka a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa Borovce, jeho manželku a ten celý rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa a Helenu Holečkovy, syna Františka
   
                  a celý rod a rod Mandysů
 
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple obětována za farníky
                   
Oznámení: Sbírka školních potřeb pro děti z rodin, které se nacházejí v tíživé situaci, probíhá až do 30. srpna
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“