Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. září 2014
Ohlášky
Petr Borský
13.09.2014 19:34:13
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. září 2014 do 21. září 2014
     
Neděle       24. června 2012 14. září 2014 Radka 24. neděle v mezidobí / Svátek Povýšení svatého Kříže
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice poutní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována za farníky 
 
 
   
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Ladislava Chválu a za živou
                  a zemřelou rodinu Kašparovu, Chválovu a Kamenických
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě Josefa a celý rod
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle zadání)
   
Pondělí 15. září 2014 Jolana Památka Panny Marie Bolestné
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. zrušena
P. Vrbiak 18:00 hod. Kostěnice mše sv. o Panně Marii Bolestné obětována za farníky našich farností,
                  litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii  
   
Úterý                 16. dubna 2012 16. září 2014 Ludmila Památka sv. Ludmily, mučednice
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. na úmysl sloužícího
   
Středa 17. září 2014 Naděžda sv. Kornélius, papež, a Ciprián, mučedníci, sv. Robert Bellarmin, biskup a učitel církve
             
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 18. září 2014 Kryštof sv. Josef Kupertinský
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 19. září 2014 Zita sv. Januárius, biskup a mučedník
     
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
     
Sobota 20. září 2014 Oleg sv. Ondřej, kněz, Pavel a druhové, mučedníci
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Kunětice křest Jáchyma Rykra
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 21. září 2014 25. neděle v mezidobí / Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
   
Sbírka na "Církevní školství"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Batistovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Markovy a Marii Hrádkovou
                   
Oznámení: Přihlášky k výuce náboženství jsou k dispozici v sakristii. 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“