Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. září 2014
Ohlášky
Petr Borský
21.09.2014 09:48:38
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. září 2014 do 28. září 2014
                   
Neděle       24. června 2012 21. září 2014 25. neděle v mezidobí / Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
   
Sbírka na "Církevní školství"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Batistovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Markovy a Marii Hrádkovou
               
Pondělí 22. září 2014 Darina sv. Mořic a druhové
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 23. září 2014 Berta Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 24. září 2014 Jaromír sv. Gerard
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 25. září 2014 Zlata sv. Kleofáš
 
 
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 26. září 2014 Andrea sv. Kosma a Damián, mučedníci
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 27. září 2014 Jonáš sv. Vincens z Paula
               
                     Den charity
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 28. září 2014 Slavnost sv. Václava, mučedníka, 
   
  hlavního patrona českého národa
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Václava Košku, za živé i zemřelé 
                  této rodiny
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka Václava,
   
                  pravnuka Petra a snachu Annu
                   
Oznámení: Přihlášky k výuce náboženství jsou k dispozici v sakristii. 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“