Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. září 2014
Ohlášky
Petr Borský
29.09.2014 18:46:01
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. září 2014 do 05. října 2014
                   
Neděle       24. června 2012 28. září 2014 Slavnost sv. Václava, mučedníka, 
 
   
  hlavního patrona českého národa
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za zemřelého pana Václava Košku, za živé i zemřelé té rodiny
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka Václava,
                  pravnuka Petra a snachu Annu
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Mnětice patrocínium kaple, mše sv. obětována za farníky svěřených farností
               
Pondělí 29. září 2014 Michal Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,  archandělů 
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství na faře  
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 30. září 2014 Jeroným Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 01. října 2014 Igor Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 02. října 2014 Olívie, Olever Památka sv. andělů strážných
 
 
P. Vrbiak 18:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 03. října 2014 Bohumil sv. Maxmilián
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 04. října 2014 František sv. František z Assisi
               
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele, litanie loretánská 
                  a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Sezemice křest Davídka Novotného
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 05. října 2014 Eliška 27. neděle v mezidobí / sv. Palmác
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Nosků, Kosinů a Tláskalů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence podle zadání)
   
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle zadání)
                   
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“