Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. října 2014
Ohlášky
Petr Borský
25.10.2014 22:03:25
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. října 2014 do 02. listopadu 2014
                   
Neděle       24. června 2012 26. října 2014 30. neděle v mezidobí / sv. Rustik
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rod Filipových
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za nemocnou osobu
               
Pondělí 27. října 2014 Šarlota, Zoe sv. Frumencius
   
  Sezemice mše sv. zrušena
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 28. října 2014 Státní svátek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 29. října 2014 Silvie sv. Narcis
   
  Býšť mše sv. zrušena
       
Čtvrtek 30. října 2014 Tadeáš Svátek výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha / sv. Marcel
 
 
P. Vrbiak 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 31. října 2014 Štěpánka sv. Wolfgang, biskup
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana Jana Štěpánka a za jeho manželku Marii
                  Štěpánkovou
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 01. listopadu 2014 Slavnost Všech svatých
               
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována ke cti všech svatých
   
P. Vrbiak 10:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak po skončení mše sv. - Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice křest Martínka a Martinky Jeníkových
   
  18:00 hod. Sezemice V A R H A N N Í  K O N C E R T  P AV L A  S V O B O D Y 
  kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích
   
P.Solčáni 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 02. listopadu 2014 31. neděle v mezidobí / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována na úmysl papeže
   
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle zadání)
                   
Oznámení: K pomoci křesťanům, kteří se stávají oběťmi násilí a pronásledování ve světě, biskupové Čech 
a Moravy rozhodli vykonat jako druhou, tzv. „dveřní“ sbírku v neděli 2. listopadu 2014.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“