Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. listopadu 2014
Ohlášky
Petr Borský
01.11.2014 21:29:40
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. listopadu 2014 do 09. listopadu 2014
Neděle       24. června 2012 02. listopadu 2014 31. neděle v mezidobí / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sbírka k pomoci pronásledovaným křesťanům na celém světě
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována na úmysl papeže
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle zadání)
 
Pondělí 03. listopadu 2014 Hubert sv. Martin de Porres, řeholník
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé 
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
 
Úterý                 16. dubna 2012 04. listopadu 2014 Karel Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele, loretánská 
                 litanie a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
Středa 05. listopadu 2014 Miriam sv. Zachariáš a Alžběta, rodiče sv. Jana Křtitele
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 06. listopadu 2014 Liběna sv. Leonard
  09:30 hod. Přelouč Setkání duchovních pardubického vikariátu v Přelouči
P. Vrbiak 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 07. listopadu 2014 Saskie, Andělín sv Wilibrord
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. za všechny živé a zemřelé z rodiny Plačkových a Koškových
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 08. listopadu 2014 Bohumír Sobotní památka Panny Marie / sv. Gottfried
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele, loretánská 
                  litanie a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 09. listopadu 2014 Bohdan Svátek Posvěcení lateránské baziliky
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Sedlaříka, Karla Hrubého a rodiče z obojí  str.
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
       
Oznámení: Sbírka "Na misie": Kunětice 110,- Kč, Sezemice 3 947,- Kč, Býšť 7 092,- Kč a Dašice 1 253,- Kč.
                    Všem dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“