Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. listopadu 2014
Ohlášky
Petr Borský
08.11.2014 21:15:39
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. listopadu 2014 do 16. listopadu 2014
       
Neděle       24. června 2012 09. listopadu 2014 Bohdan Svátek Posvěcení lateránské baziliky
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností, křest Matyáše Andrejčáka
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Sedlaříka, Karla Hrubého a rodiče z obojí  
                  strany
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
                   
Pondělí                 16. dubna 2012 10. listopadu 2014 Evžen Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
               
Úterý                 16. dubna 2012 11. listopadu 2014 Martin Památka sv. Martina, biskupa
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 12. listopadu 2014 Benedikt Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 13. listopadu 2014 Tibor Památka sv. Anežky České, panny
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 14. listopadu 2014 Sáva sv. Mikuláš Tavelič
               
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé v rodině Matúšů a Jelínkové
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 15. listopadu 2014 Leopold sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice zlatá svatba manželů Metelkových z Chotče
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Sezemice křest Davida Josefa Novotného
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 16. listopadu 2014 Otmar 33. neděle v mezidobí / sv. Markéta Skotská a sv. Gertruda
   
Sbírka na"PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
                   
Oznámení: Sbírka k pomoci pronásledovaným křesťanům na celém světě vynesla tyto částky:
                    Kunětice 1 030,- Kč, Sezemice 3 260,- Kč, Býšť 4 911,- Kč, Bělečko 360.- a Dašice 1 310,- Kč.
                    Všem dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.
                    Varhanní koncert Pavla Svobody vynesl částku 8 000,- Kč.
                    Příští neděli 16. listopadu se uskuteční sbírka na "PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ" majetku farností.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“