Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. listopadu 2014
Ohlášky
Petr Borský
22.11.2014 10:28:10
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. listopadu 2014 do 30. listopadu 2014
                   
Neděle       24. června 2012 23. listopadu 2014 Slavnost Ježíše Krista Krále
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela Františka, dva syny
                  a zetě
                  a zetě
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a ten rod 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra katechetu
               
Pondělí 24. listopadu 2014 Emílie Slavnost sv. Klimenta I., papeže a mučedníka
   
  hlavního patrona diecéze
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 25. listopadu 2014 Kateřina sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 26. listopadu 2014 Artur sv. Silvestr Guzzolini
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 27. listopadu 2014 Xénie sv. Virgil
 
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 28. listopadu 2014 René sv. Mansuet
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 29. listopadu 2014 Zina sv. Saturnin
               
  09:00 hod. Sezemice Zveme k zhotovování adventních věnců na faře od 9:00 hod.
      Prodávat se budou za 250 Kč po mši na 1. neděli adventní
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 30. listopadu 2014 Ondřej 1. neděle adventní / Svátek sv. Ondřeje, apoštola
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rod Císařů a Wimrů
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rod Filipů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Drašnarovu
   
                   
Oznámení: Sbírka na "Plošné pojištění": Kunětice 100,- Kč, Sezemice 2 397,- Kč, Dašice 1 046,- Kč 
                    a Býšť 2 433,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.
Ve dnech, kdy si připomínáme 81. výročí hladomoru na Ukrajině, modleme se za tuto zkoušenou zem, aby 
její lid mohl žít v trvalém míru a spravedlnosti. O to nás prosí kardinál Duka
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“