Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. listopadu 2014
Ohlášky
Petr Borský
29.11.2014 17:55:40
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. listopadu 2014 do 07. prosince 2014
Neděle       24. června 2012 30. listopadu 2014 Ondřej 1. neděle adventní / Svátek sv. Ondřeje, apoštola
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rod Císařů a Wimrů
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rod Filipů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Drašnarovu
 
Pondělí 01. prosince 2014 Iva sv. Edmund Kampián, kněz a mučedník
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
 
Úterý                 16. dubna 2012 02. prosince 2014 Blanka sv. Bibiána
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 03. prosince 2014 Svatoslav sv. František Xaverský, kněz
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 04. listopadu 2014 Barbora sv. Jan Damašský, kněz a učitel církve, sv. Barbora, panna a mučednice
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 05. prosince 2014 Jitka sv. Sába
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována Boženu a Františka Pultarovy a celou rodinu,
                  litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 06. prosince 2014 Mikuláš Sobotní památka Panny Marie / sv. Mikuláš, biskup
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele, loretánská 
                  litanie a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 07. prosince 2014 Ambrož, Benjamín 2. neděle adventní / sv. Ambrož, biskup
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou Marii Bachurovou, manžela Oldřicha
                  a celý rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Stanislava a Annu Bačinovy, sestru Mařenku,
                  syna Stanislava, dceru Marušku a celý ten rod
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
       
Oznámení: 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“