Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. prosince 2014
Ohlášky
Petr Borský
06.12.2014 22:05:18
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. prosince 2014 do 14. prosince 2014
       
Neděle       24. června 2012 07. prosince 2014 Ambrož, Benjamín 2. neděle adventní / sv. Ambrož, biskup
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. za zemřelou Marii Bachurovou, manžela Oldřicha a celý rod
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Stanislava a Annu Bačinovy, sestru Mařenku,
                  syna Stanislava, dceru Marušku a celý ten rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Pondělí                 16. dubna 2012 08. prosince 2014 Květoslava Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
   
  12:00 hod. HODINA MODLITEB ZA CELÝ SVĚT (přání P. Marie z r. 1947 v Montifiari)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
 
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice pohřební mše sv. za zemřelého pana Jiřího Pařízka
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za farníky svěřených farností,
                  litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
               
Úterý                 16. dubna 2012 09. prosince 2014 Vratislav, Vratislava sv. Valerie
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 10. prosince 2014 Julie sv. Julie a Eulálie
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Čtvrtek 11. prosince 2014 Dana sv. Damas I., papež
     
  09:30 hod. Pardubice vikariátní setkání kněží
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 12. prosince 2014 Simona Panna Marie Guadalupská / sv. Jana Františka de Chantal
               
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii Guadalupské obětována za farníky svěřených
   
   po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 13. prosince 2014 Lucie sv. Lucie, panna a mučednice
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 14. prosince 2014 Lýdie 3. neděle adventní / sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice za Oldřicha, Annu a Miroslava Petříčka, rod Petříčků, za Václava 
  a Jindřicha Figerovy, rod Figerů, Ladislava Jílka a rod Jílků
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Reinberků
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu 
  Kosetíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu
   
Dne 8. prosince od 12. do 13. hod. prosba na všechny farníky, podle svých možnosti, aby využili
příslib velkých milostí HODINY MODLITEB ZA CELÝ SVĚT (přání P. Marie z r. 1947 v Montifiari)
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“