Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. prosince 2014
Ohlášky
Petr Borský
18.12.2014 15:54:12
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. prosince 2014 do 21. prosince 2014
     
Neděle       24. června 2012 14. prosince 2014 Lýdie 3. neděle adventní / sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice za Oldřicha, Annu a Miroslava Petříčka, rod Petříčků, za Václava 
  a Jindřicha Figerovy, rod Figerů, Ladislava Jílka a rod Jílků
 
   
  a Jindřicha Figerovy, rod Figerů, Ladislava Jílka a rod Jílků
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Reinberků
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu 
  Kosetíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu
   
Pondělí 15. prosince 2014 Radana, Radan sv. Valerián
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
Úterý                 16. dubna 2012 16. prosince 2014 Albína sv. Adelhaida
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele našich farností,
                  loretánská litanie a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
Středa 17. prosince 2014 Daniel sv. Lazar
             
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 18. prosince 2014 Miloslav sv. Rufus a Zosim
   
  15:30 hod. Koledování dětí z Mateřské školky v Dašicích v kostele.
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 19. prosince 2014 Ester bl. Urban
     
  10:00 hod. Koledování dětí ze Základní školy v Dašicích v kostele.
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Sobota 20. prosince 2014 Dagmar  sv. Dominik
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 21. prosince 2014 Natálie 4. neděle adventní / sv. Petr Kanisius
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela a celý rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Brychtu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení: 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“