Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. prosince 2014
Ohlášky
Petr Borský
20.12.2014 22:02:01
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. prosince 2014 do 28. prosince 2014
                   
Neděle       24. června 2012 21. prosince 2014 Natálie 4. neděle adventní / sv. Petr Kanisius
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela a celý rod
 
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Brychtu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
               
Pondělí 22. prosince 2014 Šimon sv. Servul
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak od 18 hod. do 19 hod. Sezemice - možnost přistoupení ke svátosti smíření 
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 23. prosince 2014 Vlasta sv. Jan Kentský, kněz
               
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemřelého pana Františka Richtera
po skončení pohřební mše sv. od 13:30 hod. do 14:30 hod.možnost přistoupení ke svátosti smíření 
   
Středa 24. prosince 2014 Adam a Eva Štědrý den (večerní mše sv. z vigilie Slavnosti Narození Páně)
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Šolínovu a Hylákovu
   
P. Vrbiak 22:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Boží milost pro společenství kolem sestry Kateřiny
   
P. Vrbiak 24:00 hod. Sezemice půlnoční mše sv. obětována za farníky svěřených farností
       
Čtvrtek 25. prosince 2014 Slavnost Narození Páně              1. svátek vánoční
 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za manžele Metelkovy, rodinu Vavřinovu z Dolních
                  Ředic a Josefa a Františku Bukačovy z Dolních Ředic
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Zímu, jeho rodiče a rod Mandysů
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice křest Adama Demetera
   
V Sezemicích od 17 hodin pásmo vánočních koled a písní pěveckého sboru ROLNIČKA.
   
Pátek 26. prosince 2014 Štěpán Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka       2. svátek vánoční
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bisovou, manžela a celý rod
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 27. prosince 2014 Žaneta Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
               
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice křest Antonína Kopeckého
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 28. prosince 2014 Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / Svátek sv. Mládátek, mučedníků
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa a Miladu Navrátilovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
                   
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“