Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. prosince 2014
Ohlášky
Petr Borský
27.12.2014 17:59:31
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. prosince 2014 do 04. ledna 2015
Neděle       24. června 2012 28. prosince 2014 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / Svátek sv. Mládátek, mučedníků
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa a Miladu Navrátilovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Pondělí 29. prosince 2014 Judita sv. Tomáš Becket, biskup a mučedník
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Úterý                 16. dubna 2012 30. prosince 2014 David sv. Evžen
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 31. prosince 2014 Silvestr sv. Sivestr I., papež
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše svatá, poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc 
                       do nového roku 2015
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše svatá, poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc 
                       do nového roku 2015
       
Čtvrtek 01. ledna 2015 Nový rok Slavnost Matky Boží, Panny Marie
   
  Světový den modliteb za mír
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pátek 02. ledna 2015 Karina Památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 03. ledna 2015 Radmila Nejsvětější Jméno Ježíš / sv. Jenovéfa
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. o Nejsvětějším Jménu Ježíš, požehnání koledníkům 
                             tříkrálové charitní sbírky
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 04. ledna 2015 Diana 2. neděle po Narození Páně / bl. Angela z Folinga
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
       
Oznámení: V sobotu 3. ledna 2015 bude v našich farnostech zahájena tříkrálová charitní sbírka, která
                    bude probíhat do neděle 11. ledna 2015.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“