Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. ledna 2015
Ohlášky
Petr Borský
03.01.2015 18:28:36
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 04. ledna 2015 do 11. ledna 2015
       
Neděle       24. června 2012 04. ledna 2015 Diana 2. neděle po Narození Páně / bl. Angela z Folinga
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Pondělí 05. ledna 2015 Dalimil sv. Telesfor
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
               
Úterý                 16. dubna 2012 06. ledna 2015 Tři králové Slavnost Zjevení Páně / sv. Tři Králové
     
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Středa 07. ledna 2015 Vilma sv. Rajmund z Peňafortu, kněz
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 08. ledna 2015 Čestmír sv. Severin
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 09. ledna 2015 Vladan sv. Julián
               
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice pohřební mše sv. obětována za zemřelou Elišku Krejčíkovou
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
  po skončení tiché adorace - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 10. ledna 2015 Břetislav sv. Agathon
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 11. ledna 2015 Bohdana Svátek Křtu Páně / ct. Marie Elekta
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Štěrovského, rodiče a rodinu
                  Kamenických
                   
Oznámení: V době od 10. ledna 2015 bude v našich  farnostech probíhat 
                   Tříkrálová charitní sbírka.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“