Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. ledna 2015
Ohlášky
Petr Borský
17.01.2015 22:23:57
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. ledna 2015 do 25. ledna 2015
   
týden modliteb za jednotu křesťanů
   
Neděle       24. června 2012 18. ledna 2015 Vladislav 2. neděle v mezidobí / Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ladislava Tučka, manželku Ludmilu, rodiče a bratra,
                 za Václava Půlpána, manželku Marii a syna Zdeňka
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vohralíkovu a Jirsovu
   
  18:00 hod. Jeníkov u Hlinska vikariátní setkání kněží
 
Pondělí 19. ledna 2015 Doubravka sv. Márius a Marta a jejich synové
     
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
  Dašice nboženství odpadá  - kůli vikariátnimu setkání kněží  
   
 
Úterý                 16. dubna 2012 20. ledna 2015 Ilona, Sebastián sv. Fabián, papež a mučedník, a sv. Šebastián, mučedník
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 21. ledna 2015 Běla Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 22. ledna 2015 Slavomír sv. Vincenc, jáhen a mučedník
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 23. ledna 2015 Zdeněk sv. Ildefons
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 24. ledna 2015 Radmila Nejsvětější Jméno Ježíš / sv. Jenovéfa
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 25. ledna 2015 Miloš 3. neděle v mezidobí / Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou, paní Radoslavu 
                 Novákovou a za zemřelého pana Jiroutka z Koloděj
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
       
Oznámení: Náboženství v ponděli v Dašicích nebude kůli vikariátnímu setkání kněží padubického vikariátu.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“