Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. února 2015
Ohlášky
Petr Borský
31.01.2015 18:27:23
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. do 08. února 2015
       
Neděle       24. června 2012 01. února 2015 Hynek 4. neděle v mezidobí / sv. Pionius
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  za Anežku a Františka Vyhnálkovy, za rodinu Vyhnálkovu a vítkovu
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou, zemřelou paní
                  Radoslavu Novákovou a zemřelého pana Jiroutka z Koloděj
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Matuškovu a Hlásnych
                   
Pondělí 02. února 2015 Zora Svátek uvedení Páně do chrámu
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Oldřicha Šmerala
               
Úterý                 16. dubna 2012 03. února 2015 Blažej sv. Blažej - ve mši sv. se uděluje svatoblažejské požehnání
     
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Antonína Dudu
   
Středa 04. února 2015 Jarmila sv. Ondřej Corsini
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
  15:10 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 05. února 2015 Dobromila Památka sv. Agáty, panny a mučednice
   
  16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 06. února 2015 Vanda Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
               
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení tiché adorace - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 07. února 2015 Veronika sv. Richard
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 08. února 2015 Milada 5. neděle v mezidobí / sv. Jeroným Emiliáni, sv. Bakhita
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. za Dagmar Seidlovou, Ladislava Seidla a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení: V pondělí dne 2. února  se budou světit hromnice. Přineste si na mši svíčky (lépe větší).
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“