Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. února 2015
Ohlášky
Petr Borský
07.02.2015 22:52:42
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. února 2015 do 15. února 2015
     
Neděle       24. června 2012 08. února 2015 Milada 5. neděle v mezidobí / sv. Jeroným Emiliáni, sv. Bakhita, ct. Mlada
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za manžela Stanislava Černého a za dědečka 
 
 
   
                  Jana, babičku Pavlínu a strýce Karla Markových
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny, kteří se stali obětmi obchodu s lidmi
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. za Dagmar Seidlovou, Ladislava Seidla a rodiče z obojí strany
 
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 09. února 2015 Apolena sv. Apollonie
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: intence na úmysl zadavatele (2)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
   
Úterý                 16. dubna 2012 10. února 2015 Mojmír Památka sv. Scholastiky, panny 
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 11. února 2015 Božena Panna Maria Lurdská
             
  Světový den nemocných
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za nemocné
       
Čtvrtek 12. února 2015 Slavěna sv. Benedikt Aniánský
   
  09:30 hod. Sezemice vikariátní setkání kněží
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: intence na úmysl zadavatele (3)
       
Pátek 13. února 2015 Věnceslav bl. Urban
     
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: intence na úmysl zadavatele (4)
     
Sobota 14. února 2015 Valentýn Sobotní památka Panny Marie / sv. Valentin
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele svěřených
  farností, loretánská litanie a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 15. února 2015 Jiřina 6. neděle v mezidobí / sv. Jiřina
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: intence na úmysl zadavatele (5)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: intence na úmysl zadavatele (6)
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kosinovu
                   
Oznámení: tento týden se modleme za nemocné a za ty, kteří se stali oběťmi obchodu s lidmi
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“