Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. února 2015
Ohlášky
Petr Borský
14.02.2015 19:18:15
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. února 2015 do 22. února 2015
                   
Neděle       24. června 2012 15. února 2015 Jiřina 6. neděle v mezidobí / sv. Jiřina
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodiny Vlasákovu, Mlčochovu a Ráčkovu
 
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: intence na úmysl zadavatele (6)
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kosinovu
               
Pondělí 16. února 2015 Ljuba sv. Juliána
   
  Sezemice mše sv. zrušena
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 17. února 2015 Miloslava sv. Alexius a druhové
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 18. února 2015 Gizela Popeleční středa / sv. Simeon
   
  Den přísného postu  
p. Kylar 18:00 hod. Býšť bohoslužba slova spojena s udílením popelce
   
P. Kvaš 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky - udílení popelce
       
Čtvrtek 19. února 2015 Patrik sv. Goldšalk
 
 
  Dašice mše sv. zrušena
   
Pátek 20. února 2015 Oldřich sv. Nikefor
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
  17:20 hod. Sezemice křížová cesta
  po skončení křížové cesty - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 21. února 2015 Lenka, Leonora sv. Petr Damiani, biskup a učitel církve
               
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice pohřební mše svatá obětována za zemřelou Olgu Chválovou
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 22. února 2015 Petr 1. neděle postní / Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
   
  Sbírka"Svatopetrský haléř"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za tchýni Boženu Černou, tchána Stanislava 
                  a manžela Stanislava Černého
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Sedlaříka, bývalého varhaníka,
                  a rodiče a bratra
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
                   
Oznámení: Důvodem zrušení některých mší svatých v novém týdnu je čerpání řádné dovolené administrátora
                    Připomenutí - příští neděli proběhne sbírka "Svatopetrský haléř".
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“