Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. února 2015
Ohlášky
Petr Borský
22.02.2015 08:55:18
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. února 2015 do 01. března 2015
   
Neděle       24. června 2012 22. února 2015 Petr 1. neděle postní / Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
   
  Sbírka"Svatopetrský haléř"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za tchýni Boženu Černou, tchána Stanislava 
                  a manžela Stanislava Černého
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Sedlaříka, bývalého varhaníka,
                  a rodiče a bratra
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Pondělí 23. února 2015 Svatopluk sv. Polykarp, biskup a mučedník
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
 
Úterý                 16. dubna 2012 24. února 2015 Matěj, Matyáš sv. Modest
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 25. února 2015 Liliana sv. Valburga
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Býšť křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 26. února 2015 Dorota sv. Alexandr
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 27. února 2015 Alexandr sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 28. února 2015 Lumír sv. Roman
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 01. března 2015 Bedřich 2. neděle postní / sv. Suitbert
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana Zerzána, manželku Rozálii a syny Václava 
                  a Stanislava
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
       
Oznámení: Sbírka 1. neděle postní je určena na "Svatopetrský haléř".
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“