Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. března 2015
Ohlášky
Petr Borský
28.02.2015 21:30:27
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. března 2015 do 08. března 2015
       
Neděle       24. června 2012 01. března 2015 Bedřich 2. neděle postní / sv. Suitbert
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za Jana Zerzána, manželku Rozálii a syny Václava a Stanislava
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Pondělí 02. března 2015 Anežka sv. Simplicius
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
               
Úterý                 16. dubna 2012 03. března 2015 Kamil sv. Kunhuta
     
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemřelého p. Kosinu
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření do 16:00 hod.
   
Středa 04. března 2015 Stela sv. Kazimír
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
   
Čtvrtek 05. března 2015 Kazimír sv. Teofil
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Pardubice v kostele Sv. Bartoloměje svátost smíření do 16. hod.
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 06. března 2015 Miroslav bl. Friedrich
               
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 07. března 2015 Tomáš  sv. Perpetua a Felicita, mučednice
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Horní Jelení Postní duchovní obnova na téma "EUCHARISTIE" do 11 hod.
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 08. března 2015 Gabriela 3. neděle postní / sv. Jan z Boha
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
                   
Oznámení: Sbírka "Svatopetrský haléř": Kunětice 260.- Kč, Sezemice 3 056,- Kč, Dašice 940,- Kč
                    a Býšť 5 242,- Kč. Všem dárcům srdečně "Pán Bůh zaplať".
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“